Nejnižším prvkem na Zábřežském modulu je řeka Sázava, která líže na několika místech skryté tratě, musí se vejít pod všechny tři mosty a musí mít malý sklon.
Náročný úkol, ale tady se nyní ukáže kvalita plánovacích prací a projektu.

Vyměření

Měření sklonu Sázavy a určení výšky
Měření sklonu Sázavy a určení výšky

Sázava za OTV

Založená nosná vrstva
Založená nosná vrstva
Založená nosná vrstva
Založená nosná vrstva
Založená nosná vrstva
Založená nosná vrstva

Sázava kolem kostela k rybníku

Sázava u kostela
Sázava u kostela
Sázava u rybníka
Sázava u rybníka
Sázava u mostu Šumperské tratě
Sázava u mostu Šumperské tratě
Část za nádražím
Část za nádražím