Pro kreslení plánků byl vybrán program WinRail, který umožňuje základní práci s kolejemi a obsahuje velký výběr knihoven kolejiva. Pro můj účel bylo použito ROCO-N, i když se s tímto kolejivem počítá jen pro skryté tratě. Pro viditelné úseky bude použito modelovější kolejivo PECO CODE 55 Streamline s vyhýbkami s vodivými srdcovkami.

žst. Hoštejn

01.10.2002
Plán Hoštejn
Plán Hoštejn
Žst. Hoštejn, 4 dopravní koleje, vlečka s velkou pilou, část stanice v ostrém oblouku, spojení traťových kolejí pomocí dvojitého kolejového křížení, na druhém zhlaví vlečka do měnírny.
Pěkný námět, chybí jen ta vedlejší trať.

Trať 270-291

12.11.2002
Základem tohoto námětu je žst. Zábřeh s odbočnou tratí směr Šumperk. Dále následují verze tohoto námětu.

270-291 v1.1

270-291 Verze 1.1
270-291 Verze 1.1
Základní schéma. Stanice Zábřeh je zkrácena. Šumperská trať vede přes triangl do Bludova.

270-291 v1.6

270-291 Verze 1.6
270-291 Verze 1.6
Předchozí téma doplněno o část tratě 270 mířící do třebovického tunelu. Trať do Olomouce pokračuje viditelným úsekem.

270-291 v2.3

270-291 Verze 2.3
270-291 Verze 2.3
Zrušen triangl a část tratí 270 na obou stranách Zábřeha. Přibyly stanice Postřelmov a Kouty.

270-291 v2.5

270-291 Verze 2.5
270-291 Verze 2.5
Otevřen triangl, Postřelmov zůstává, Kouty se přemisťují.

270-291 v3.2

270-291 Verze 3.2
270-291 Verze 3.2
Přibyl Bludov a Kouty se stěhují na opačnou stranu, kde za mostem zakrývají hoštejnské zhlaví Zábřeha.

270-291 v4.7

270-291 Verze 4.7
270-291 Verze 4.7
Dopracované řešení se zákresem budov. Nakonec na povrch vyplavaly negativa tohoto řešení, hlavním byla stísněnost.

270-291 v6.0

270-291 Verze 6.0
270-291 Verze 6.0
Zpět k hlavnímu motivu - žst. Zábřeh.

270-291 v7.0 Zábřeh - hoštejnské zhlaví

26.01.2003
270-291 Verze 7.0
270-291 Verze 7.0
Toto rozpracování detailu hoštejnského zhlaví Zábřeha znamenalo průlom v dalším postupu. Vypuštění zábřežzské stanice z plánu otevřelo nové možnosti pro budování otevřených tratí.
Hlavní pohled má být směrem od rybníka Oborník s kostelem až po most přes zhlaví stanice. Most se má stát optickým bodem, který uzavírá scenérii a další prostor za mostem má být vhodně uzavřen. Vlastní vedení tratí je možno v několika variantách, které byly rozpracovány dále.
Hlavními krajinnými prvky tohoto řešení a dá se říci, že přímo opěrnými body jsou:
  • most přes zhlaví se schovávajícím se stavědlem II
  • obvod OTV s vysílačem
  • most odbočné tratě směr Postřelmov
  • hala MEZ
  • kostel
  • říčka Sázava
  • most hlavní tratě přes Sázavu
  • rybník Oborník

270-291 v7.8 Maximalizmus

270-291 Verze 7.8
270-291 Verze 7.8
Záhy se dospělo k maximalistickému řešení. Hlavní trať ústí do tunelu. Mezi tímto ústím a zhlavím Zábřeha má být vedena trat do Hanušovic. Nad ní se vine trať do Koutů se stanicí Rapotín s vlečkou do skláren a dále trať mizí do tunelu se smyčkou.
Po zakreslení délek vlakových souprav v měřítku bylo od tohoto řešení rychle ustoupeno a postupovalo se dále.

270-291 v8.5 Více reality

270-291 Verze 8.5
270-291 Verze 8.5
Po odpárání dvou horních pater se naskytlo místo pro vedení hlavní tratě směrem k Praze. Protože trať musela zaústit do tunelu a ten nejbližší v reálu je krasíkovský, hned se naskytl další námět. Po shlédnutí reality a zpracování fotografií byla trať dle vzoru situována. Našlo se místo pro tunel, most přes Sázavu, zastávku Tatenice, mostek přes potůček a pokračování tratě na náspu se dvěma unikátními návěstidly, které kryjí krasíkovský tunel.

Zákres krajiny

Verze 8.5 Zákres krajiny
Verze 8.5 Zákres krajiny
Na základě dopilovaného plánu bylo přikročeno k zakreslení krajiny. Jako podklad sloužily mapy a fotografie pořízené na místě. Záhy se ukázalo, že šumperská trať bude muset být napřímena a vedena mimo současný plán. Vedení tratě 270 se ukázalo jako vhodné, bude ale potřeba vyřešit spoustu dalších věcí jako například krajiné přechody mezi stanicí a Tatenicemi, přechod mezi Tatenicemi a Zábřehem. Na druhé straně zakrytí zábřežské stanice, která míří do podzemí.

270-291 v10 Doplnění Bludova

06.07.2003
270-291 Verze 10
270-291 Verze 10
270-291 Verze 10
270-291 Verze 10

Do plánu byl doplněn další modul, na který směřovala napřímená šumperská trať z předchozích úprav. Ta dále pokračuje přes triangl do Bludova.
S bludovskou stanicí bylo naloženo podobně jao se Zábřehem. Zůstalo viditelné postřelmovské zhlaví. Dále je stanice oproti realitě zatočena a schovává se pod římsu.
Triangl je jen fiktivní, tratě zmizí v hustém porostu pod úrovní terénu.

270-291 v11 Úprava trianglu

05.08.2003
270-291 Verze 11
270-291 Verze 11
Pro zlepšení vzhledu byla provedena rekonstrukce trianglu, který nyní více odpovídá realitě. Tratě se sbíhají a spojují, opět dle reality v hustém porostu a dále mizí pod úroveň terénu.

270-291 v16 Postřelmov

270-291 Verze 16
270-291 Verze 16
Organizaci vlakového provozu oproti realitě omezuje chybějící stanice Postřelmov mezi Zábřehem a Bludovem. Protože tato stanice o dvou dopravních kolejích není celkem ničím zajímavá, byla vyprojektována jako skrytá pod terénem při průchodu tratě pod středním modulem.

270-291 v20 Reorganizace podzemí

28.3.2004
270-291 Verze 20
270-291 Verze 20
Všechny předchozí verze byly konstruovány v několika úrovních. Viditelné, ta která je prezentována a jedné nebo dvou dalších úrovních, které zobrazují vedení skrytých úseků. Podzemí bylo vyřešeno tak, aby tratě nepřecházely mezi moduly.
Zakreslením výškových kót tratí bylo nutno podzemí přepracovat. Jako nejvhodnější se jevil přechod tratí do sousedního modulu.

Zákres krajiny

Verze 20 zákres krajiny
Verze 20 zákres krajiny
Doplněný modul byl opatřen zákresem krajiny také dle podkladů.

270-291 v29 Finální úpravy

9.1.2005

270-291 Verze 29
270-291 Verze 29
Spočívají v dalších výškových úpravách a úpravách poloměrů. Trať ze Zábřeha do Postřelmova byla prodloužena (stoupání), tím se zakryje část oblouku v Bludově. Bludov je tedy radikálně zkrácen jen na zhlaví stanice.

Byly provedeny další úpravy podzemí. Jsou přidány dvě vyhýbky, jejichž odbočná část vede mimo obrys kolejiště (pravá dolní část obrázku), sloužící pro ruční napojení malého přídavného modulu určeného pro nakolejování vozidel a sestavovaní souprav mimo kolejiště.

Obě smyčky hlavní tratě byly doplněny o společné spojky, které umožní jízdu souprav dokola v "oválu". Tímto je možno simulovat jízdu ucelených vlaků za sebou jedním směrem za použití jedné soupravy.

270-291 v32 Úpravy plánu během výroby

31.12.2005
270-291 Verze 32
270-291 Verze 32
Po započetí stavby tratí a po získání zkušeností se styrodurem a přechody mezi moduly byly provedeny další úpravy v podzemí.
Především bylo uvolněno místo v tatenickém modulu pro hanušovickou smyčku, která se dříve těsnala šířkově i výškově se šumperskou smyčkou. Místo bylo získáno zrušením třebovské smyčky, která se elegantně přesunula do tatenického podzemí, kde sdílí místo s olomouckou smyčkou a vhodně se spojují.

270-291 v33 Další úpravy plánu

13.4.2007
270-291 Verze 33
270-291 Verze 33
Další změny si vyvolalo olomoucké zhlaví Zábřeha. Oproti původnímu plánu byla zrealizována kolejová spojka do liché kolejové skupiny směrem od Olomouce. Tím bude umožněn vjezd nákladních vlaků do liché skupiny, aby poté mohly odjet přes třebovské zhlaví směr Šumperk.