Za účelem zjištění proporcí modelu a tedy poměru mezi tratí, vozidly a stavbami vznikla tato maketa. Bylo zvoleno měřítko 1:6 k modelu, což činí přesně 1:960 ke skutečnosti, ale pro jednoduchost se dá počítat 1:1000.
Maketa obsahuje také skryté úseky tratí pro zjištění možných budoucích problémů při realizaci těchto partií.

V1.0

Jako základ pro výrobu sloužil papír a lepenka. Pro terén horních pater a podpěry pro tratě posloužily neplatné jízdenky z TEŽ a také skipasy jejichž malá tloušťka a tuhost se ukázaly jako ideální.
Tratě byly vytištěny na kancelářský papír a jsou podlepeny lepenkou. Horní patro je na podpěrách, aby byl umožněn pohled dovnitř kolejiště.

V1.1

Následující fotografie ukazují verzi 1.1, kde již bylo započato s výrobou budov z pěnového polystyrénu.
Pohled z 'čelní' strany
Pohled z 'čelní' strany
Pohled ze 'zadní' strany
Pohled ze 'zadní' strany

V1.2

V této verzi bylo započato se stavbou terénu a budov z pěnového polystyrénu. Také bylo vyřezáno koryto Sázavy.
Pro maketu byly vyrobeny vlakové soupravy, jejichž výroba je popsána dále a kostel s budovou MEZu, které jsou vytvořeny z fotografií.
!img/mmak_9098.jpg 310×110 !:mojestrankyimg/mak_9098.jpg

Pohledy na tematické části:

Zábřeh

 Pohled ze silničního  mostu nad hoštejnským zhlavím na rozdvojující se trať vlevo ku Praze, vpravo kolem areálu OTV do Šumperka
Pohled ze silničního mostu nad hoštejnským zhlavím na rozdvojující se trať vlevo ku Praze, vpravo kolem areálu OTV do Šumperka
.
 Pohled od Oborníka k zábřežské stanici. Vlevo, vzadu za kostelem trať ze Šumperka, která se přes most napojí do zhlaví stanice.
Pohled od Oborníka k zábřežské stanici. Vlevo, vzadu za kostelem trať ze Šumperka, která se přes most napojí do zhlaví stanice.
Detailní pohled na areál OTV směrem od říčky.
Detailní pohled na areál OTV směrem od říčky.

Tatenice

Letecký pohled na zastávku Tatenice (vepředu
Letecký pohled na zastávku Tatenice (vepředu), za ní říčka Moravská Sázava, přes kterou přejíždí trať po ocelovém mostě a mizí v krasíkovském tunelu.

Zastávka Tatenice od Hoštejna, v místě, kde jsou umístěna krycí návěstidla krasíkovského tunelu.
Zastávka Tatenice od Hoštejna, v místě, kde jsou umístěna krycí návěstidla krasíkovského tunelu.
Pohled z vysílače nad Tatenicemi na zastávku a do tunelu.
Pohled z vysílače nad Tatenicemi na zastávku a do tunelu.

Triangl


Rychlík jedoucí z Postřelmova po jedné trati trianglu bude právě vjíždět přes přejezd do žst. Bludov. Vzadu se sbíhají zbylé tratě trianglu směrem na Hanušovice, které budou maskovány bujnou vegetací tak, jako ve skutečnosti.

Bludov


A pohled z opačné strany na postřelmovské zhlaví žst. Bludov.

Ten nutný oblouk mne velice mrzí.

Vlakové soupravy

Vozidla byla zhotovena sejmutím obrazovky spořiče v hračkovém OS Windows ve chvíli, když projížděl ten správný vlak. Následovalo vykousnutí správných lokomotiv a vozů a sestavení nového vlaku podle místních zvyklostí. To vše již v grafickém editoru, kde se vlak zduplikoval, jedna část zrcadlově převrátila a po vytištění a vystřižení se v úrovni troleje obrázek přehl a postavil na koleje. To vše s kontrolou zachování měřítka.

M262
M262
T334
T334
T478.3
T478.3
T669
T669
EM486
EM486
E499.2
E499.2
Mandelinka
Mandelinka
Pomeranč
Pomeranč