Využiji Locobuffer přes USB k PC

Hardware

Locobuffer od RR-CirKits
Popis na Rocrail

Software

Využijeme řešení Loconet over tcp
h3. Server

Jako server využijeme LocoBuffer Server
Users Manual LbServer 0.7

Klienti

Pokud to půjde, vytvoříme si klienta v Perlu. Jinak by přicházeli do úvahy následující:
* Rocrail - vypadá nadějně!
* JMRI - asi nejlepší, ale Java
* Další