Plán 1:1

Po vytvoření "finální" verze plánku kolejiště (V29) se pokračovalo projektování v měřítku 1:1.

Členění kolejiště

Plán V29
Plán V29

Od verze 7. se postupně rozvíjí téma hoštejnského zhlaví Zábřeha postupně doplňované o další motivy krasíkovského tunelu, zastávky Tatenice až po bludovský triangl. Ve skutečnosti i když jsou tyto lokality spojeny tratí, jsou od sebe značně vzdáleny.
Na budované kolejiště tedy není možno pohlížet jako na ucelený útvar a proto jsou jednotlivé tématické celky od sebe odděleny kulisou s pozadím. Na obrázku je toto pozadí vyznačeno červeně.

Vytvoření plánu

Plán z A4
Plán z A4

Byl vytištěn plán z WinRailu v měřítku 1:1 na běžné tiskárně na papíry formátu A4. Ty byly postupně slepeny a celý plán byl zavěšen na zeď. Cíleně na místo, kam by se kolejiště mělo sklápět.
Připevnění plánu na zeď bylo provedeno nástěnkovými špendlíky s průhlednou plastovou hlavou a to jemným natlučením kladívkem přímo do omítky.

Další projektové úpravy

Plán z A4
Plán z A4

Na plánu je možno dále komfortně pracovat.
V první řadě bylo vyměněno papírové kolejivo ROCO za PECO. Firma PECO totiž dodává v katalogu kopie svého sortimentu v M1:1. Stačilo udělat dostatečný počet kopií vyhýbek, vystříhnout a nalepit. Pro zachování geometrie byly zakresleny osy kolejí na plán a s pomocí úhloměru zakreslena výhybková spojení. Teprve na to byly nalepeny kopie vyhýbek a kolejiva.
Protože zhlaví Zábřeha pokračuje obloukem do podzemí a to na jednom modulu, bylo potřeba ověřit napojení zhlaví na oblouk. K tomu posloužily obloukové koleje ROCO R1-R5. Z každého poloměru se sestavil půlkruh. Přiložením na plán a posunutím do požadovaného místa byl oblouk tužkou obkreslen na plán.
Podobným způsobem bylo vytvořeno zhlaví Bludova a odbočky trianglu.