DatumPopis
01.10.2002Zahájení návrhů pomocí WinRail
zpracování návrhů Bludov, Hoštejn, Zábřeh, bar
12.11.2002zpracování návrhů 270-291
26.01.2003zahájení návrhů zhlaví Zábřeh - V7.0
24.04.2003ustálená podoba, zhlaví Zábřeh, Tatenice
tisky, návrh krajiny
úpravy dle podkladů (foto, rozměry)
01.06.2003rozšření o 3tí díl
zahájeny práce na maketě 2-dílů 1:6
05.07.2003V9.5 - rozkresleny Kouty, dle podkladů
06.07.2003V10 - 3tí díl odstoupeno od Koutů, návrhy Bludov
05.08.2003V12 - nové zaústění 291 do 2. dílu
17.08.2003V13 - nové řešení smyček spodku 2 dílu
30.08.2003V15 - řešení smyček 3. dílu
06.09.2003V16 - nové situování skryté žst. Postřelmov
20.09.2003Foto makety V1, zrušení 2. dílu
05.10.2003V17 - doladění finální verze pro maketu
11.10.2003Výroba makety V2, 2. díl
11.10.2003maketa 3. díl
01.11.2003výroba budov OTV, hospoda, kostel
08.11.2003terén kolem kostela
06.03.2004návštěva u OK - kolejiště N, úprava návrhu podle zkušeností OK
16.03.2004překreslení podzemí - úprava smyček středního dílu a Bludova
02.04.2004založení WWW stránek
08.04.2004vytištění a sestavení plánu kolejiště 1:1, pověšení na budoucí místo uložení - zeď
09.05.2004V22 - zvětšení min. poloměrů, dvoukolejná trať min R3, protažení oblouku tratě před Postřelmovem a zakrytí oblouků v Bludově
30.05.2004úpravy makety, nové poloměry
V23 - úprava sudé skupiny zhlaví zábřeha dle skutečnosti
07.06.2004zakreslení bludovského zhlaví pomocí PECO vyhýbek v M1:1
V24 - zvětšení délky modulu na 160cm z důvodu protažení PECO zhlaví
00.09.2004úpravy tratí na plánu 1:1
00.10.2004nákres rámů, nákup materiálu
00.11.2004stavba rámů, zatížení na zemi
12.12.2004řešení výškových poměrů
předělání podzemí III. dílu V28
00.06.2006počátek pokládky flexi podzemí
00.09.2006řešení napojení ROCO na PECO
19.11.2006pokládání flexi kolejiva
26.3.2007ukončení pokládky ROCO spodní patro III. dílu
26.5.2007uzavření prvního okruhu na II. a III. dílu, zahájení zkušebních jízd >Tatenice>Zábřeh-> po liché traťové koleji
12.9.2007uzavření druhého okruhu na II. a III. dílu, teoreticky možno jezdit po celé 2-kolejné trati přes smyčky i spojkami, ale není zapojena elektřina
30.9.2007budování zhlaví Zábřeha, vyhýbky 43,44
10.03.2008Příprava podkladů pro domy Tatenice
17.4.2008Došly domy Tatenice - vyrobil Standa Many
15.5.2008napojení Digitálu PIKO a zkouška digi jízd se Sergejem (MiniTrix)
11.7.2008oddělení dílů Zábřeh a Tatenice, rozřezání kolejí pomocí žiletkové pilky
18.7.2008zapojení digitálu DiGitrax (DB150,DT400,R1) a zkoušky na dílu Tatenice
19.7.2008digitalizace 555 od Fleishmann
18.3.2011Stožár trolejového vedení Viesmann
17.3.2013Digitalizace M262.0 Heráček
20.3.2013Digitalizace T478.1 Heráček
18.4.2013nové WEB stránky pomocí generované pomocí TXS
27.5.2013přemístění stránek pod doménu modelova-kolejiste.cz
6.2013Základ pro krajinu Tatenice
8.10.2013Instalace Rocrail
10.2013Instalace dekodérů ESU pro vyhýbky ROCO
10.2013Vytvoření plánu v Rocrail připojení pomocí USB a ovládání příslušenství a loko
9.2014Instalace Radio Control a zprovoznění bezdrátového ovládání Digitrax
10.2014Instalace serv na zhlaví Zábřeh
10.2014Sergej Trix - instalace pluhů Kuswa
11.2014Začátek budování základu pro krajinu Zábřeh - základ pro řeku
23.11.2014Položení kolejí ROCO - smyčka Bludov díl II
7.12.2014Dokončení Bludova
14.12.2014Nová kusá kolej Zábřeh pro odstavení motoráků na Šumperk (nebylo původně v plánu)
18.12.2014Postřelmov
31.12.2014Kolejiště OTV včetně napojení a zbytek zhlaví Zábřeha
10.1.2015Moravská Sázava 1. úsek od mostu za OTV
18.1.2015Posuvný rám
8.3.2015Moravská Sázava v Zábřehu
31.8.2015Moravská Sázava u mostu