Tratě

Po dokončení rámu bylo možno započít se stavbou tratí.

Překreslení tratí

Překreslení kolejí
Překreslení kolejí
Překreslení kolejí
Překreslení kolejí
Pohled na rám
Pohled na rám

Z plánu se začalo překreslovat vedení tratí na samostatný papírový arch, který vznikl slepením papírů o formátu A4.
Poté se trať obstříhla, aby se mohla obkreslit na základnu tratě ze sololitu.

Základna tratě I - jak NE

Styrodur + Styrodur

Korek na styroduru
Korek na styroduru
Korek na styroduru
Korek na styroduru

Pro konstrukci železničního spodku byl vybrán materiál styrodur. Záměrem bylo vyřezat základnu ze styroduru tl. 10mm a na něj nalepit styrodur tl. 4mm. Sestavením ze dvou vrstev se mělo docílit jeho zpevnění.

Na obrázku je vidět 10mm styrodur - fialový, nad ním 4mm styrodur - bílý a později přilepený korek.
Při lepení se stalo, že se styrodur zkroutil, proto muselo být schnutí provedeno pod zátěží. U velkých ploch se stávalo, že lepidlo ne a ne zaschnout, což je zapříčiněno neprostupností tohoto materiálu.
I po vytvrzení a usazení tohoto spodku na kolejiště byl zaznamenán jeho značný průhyb, což by bez další podpory nebylo možné nechat.
Dále se položením kolejiva přímo na styrodur zjistila hlučnost této konstrukce při průjezdu vozidly.
Na základě těchto zkušeností bylo od této konstrukce upuštěno.

Základna tratě II

Sololit + Korek, Sololit + Styrodur

Sololitová deska
Sololitová deska

Jako další varianta byl vybrán sololit jako základní materiál pro vedení tratě. Má tu výhodu, že se dobře opracovává, je tenký a pevný. Drží tvar, což má výhodu pro vytváření vertikálního zaoblení tratí, tj. přechodu stoupání tratě.
Jako druhá vrstva na sololit bylo variantně vybráno:

Výškové vedení tratě

Pohled na stojiny
Pohled na stojiny
Samotná trať je výškově vedena stojinami ze styroduru tl. 10mm. V exponovaných místech to jsou dřevěné hranoly pevně přichycené k rámu, zpravidla ale jen na jednom místě jednoho sololitového celku. Důvodem je odhlučnění tratě. Pevným spojením sololitu s rámem by mohla vzniknout slušná ozvučnice.
Moduly
Moduly
Moduly
Moduly

Pokládka kolejiva

Pokládka kolejiva
Pokládka kolejiva

Pokládka byla započata v místě složitého vyhýbkového spojení. Vyhýbky byly spojeny kusovým kolejivem a celé spojení uloženo na místo bez přilepení. Na základě dalších zkušeností nejsou vyhýbky na kolejišti lepeny!

Jak na Flexi koleje (ROCO)

Rýsování oblouku
Rýsování oblouku

Práce s flexi kolejemi byla zpočátku velmi náročná. Flexi nechce držet navolený tvar, zvláště na koncích. Po řadě pokusů jsem dospěl k následujícímu postupu:

Předchozí pokusy, aneb jak NE na FLEXI

Pohled na trať
Pohled na trať

Jak na viditelnou PECO flexi dvojkolejku

Převýšení v oblouku
Převýšení v oblouku
Převýšení v oblouku
Převýšení v oblouku

Na viditelných úsecích pokládám PECO koleje. Jsou tvárnější než ROCO a také lépe drží tvar. Nicméně konce flexi se také vracejí do přímé.
Postup:

Vytvoření dvojkolejky
Vytvoření dvojkolejky
Vytvoření dvojkolejky
Vytvoření dvojkolejky
Vytvoření dvojkolejky
Vytvoření dvojkolejky
Zatížení při lepení
Zatížení při lepení

Přechod mezi moduly

Přechodová část
Přechodová část
První vlak v Tatenicích
První vlak v Tatenicích

Stavba zhlaví Zábřeha

Zhlaví Zábřeha
Zhlaví Zábřeha