Úvod

Elektřina na kolejišti - to je nejvíce choulostivý článek železniční modelařiny. S mým pracovním krédem "V jednoduchosti je síla" je nutno přistoupit i k elektřině. V čem je ten problém? Zkušenosti říkají, že v mechanických kontaktech. A to nejvíce kontakt lokomotiva - kolejnice a dále drátové propoje jednotlivých komponent. Čím více drátů v pavučině pod deskou, tím větší smrt číhá při hledání chyby. Na druhou stranu nutno říct, že nám stačí k hledání voltmetr a ohmmetr. Ale řešit logiku ovládání na úrovni drátů v době PC je nesmysl.

Proto již od počátku bylo plánováno, že kolejiště bude řízeno digitálně. Tím byla jednak ulehčena pokládka kolejiva, nemusely se extrémně řešit izolované úseky, kterých je pouze nutné minimum. Kolejnice jsou vodivě odděleny pouze v místech vyhýbek a u smyček. A dále nejsou drátovými propoji řešeny logické vazby pro řízení kolejiště.
Digitrax set
Digitrax set

Požadavky na digitál

Před výběrem způsobu ovládání je potřeba si ujasnit, co od ovládání očekáváme, potom teprve je možno zvolit systém řízení a výrobce elektroniky.

Požadavky na řízení Railramy:

 • Primární řízení pomocí PC, což obnáší:
 • Sběr informací a událostí z kolejiště (obsazené úseky, neřešit zpětné hlášení z vyhýbek)
  • Řízení vlakových cest (vyhýbky, návěstidla)
  • Řízení vozidel podle grafikonu
  • Ovládání dalších aktivit (přejezdová zařízení, osvětlení, zvuky)
 • Ruční řízení vozidel pomocí ovladače
 • Vlastní SW pro ovládání Railramy, které zohlední specifika obrazu skutečnosti.

Architektura řešení

 • Řízení lokomotiv: pomocí DCC
 • Páteřní obousměrná sběrnice napojená na PC
 • Snímání pohybu vozidel: optická čidla
 • Zvuk: surround pomocí 4 reproduktorů

Výběr digitálu

Výběru digitálu bylo věnováno hodně úsilí a času. Přečíst na internetu se toho dá hodně, ale ne vše je na první pohled jasné a ne každý má stejnou úroveň znalostí.

Na úvod je vhodné si pročíst např: DCC systémy schematicky , www.dccwiki.com , Zababov , Lenz .

Při hledání jsem dospěl ke zjištění, že nejvíce možností nabízí sběrnice LocoNet. Podporuje ji vlastník Digitrax a spousta dalších výrobců. Na internetu lze najít spoustu DIY řešení (udělej si sám) a samotný Zababov ji také propaguje a používá. A další výhoda, že si od každého výrobce vyberete jen ty kousky, které chcete použít. Vše by spolu mělo bez problému fungovat.

Naopak jsem zavrhl řešení klasických modelářských firem, které se zabývají primárně výrobou modelů (ROCO,TRIX,PIKO,FLEISCHMANN,...). Buď se jedná o jejich vlastní systém, který podporují sami nebo používají prekabátěná řešení profíků.

Toto LocoNet řešení nám umožní zavádět Digitál v etapách, takže nemusíme kupovat vše najednou. V první fázi vyberu srdce digitálu, což je centrála a ovladač, aby bylo možno jezdit. Dále bude následovat ovládání příslušenství, napojení PC a sběr dat z kolejiště.

Centrála a ovladač Digitrax
Centrála a ovladač Digitrax

Výběr centrály a ovladače

Srdce digitálu je asi nutno vybrat od jedné firmy pokud chceme aby vše spolu klapalo. Což ale není problém, protože tyto základy firmy prodávají také jako "Start Sety".

Takže zbývá jen využít řešení těchto profíků:
* Digitrax - autor LocoNetu, bohatý sortiment, ovladač se dvěma kroutíkama, u nás asi hůře dostupný
* Uhlenbrock - soused z Německa, má u nás dovozce, má známý ovladač DAISY a výbornou centrálu INTELLIBOX
* Massoth - pěkný bezdrátový ovladač DIMAX Navigator s podsvětlením a češtinou.

Cenové porovnání základního řešení těchto výrobců.

Záměrně jsem neuvedl ty, kteří nepodporují LocoNet, ale jejichž řešení stojí také za zhlédnutí: ESU, LENZ, ZIMO

Výběr dalších prvků

Máme li vybrán základ s LocoNetem, další prvky jako stacionární dekodéry a zpětná hlášení se již dají na tuto sběrnici navěšovat. Pokud počet těchto zařízení překročí určitou hranici, použije se zesilovač sběrnice. A celou sběrnici můžete pověsit na PC pomocí LocoBuffer.

Výrobci LocoNet periférií:
RR-CirKits - LocoBuffer pro připojení sběrnice LocoNet k PC a Tower Controller pro vstupně/výstupní moduly pro různá další zařízení

DIY řešení

Řešeními typu udělej si sám jako např. MiniDCC, DCC SPAX booster, DCC MiniBOX se z principu nezabývám (není to můj cíl snažení - nerad pájím), ale rozhodně se na ně podívejte!