Rám

Umístění kolejiště

Stavba kolejiště začíná přípravou místa pro jeho umístění a uskladnění.

Výška uložení

U nás je zaužívané, že horní deska kolejiště je umístěna zhruba ve výši pasu, což bývá obvykle kolem 100cm. To je výhodná výška pro stavbu a údržbu kolejiště, člověk se může ohnout přes rám a tím dále dosáhne. Pro provoz je to však výška nevhodná, protože se na model díváme svrchu z ptačí perspektivy, což je nepřirozené.
Z tohoto důvodu se v severní Americe všeobecně dělají modely 120 - 140 cm vysoko, takže průměrný člověk se na model dívá spíše z boku, což se více blíží skutečnosti.

Konstrukce rámu

Konstrukce rámu
Konstrukce rámu
Rám je je sestaven ze tří samostatných částí - modulů.

Každý modul je sestaven z obvodového rámu, vniřního podélníku, to všechno spojeno příčkami. Obvodový rám je spojen v rohu dvěma kolíky, všechny spoje jsou lepeny Herkulesem a sešroubovány vruty.

Moduly jsou spolu spojeny vratovými šrouby s křídlovými matkami. Podélné strany celého rámu jsou vyztuženy kovovým hliníkovým profilem, který je přišroubován k bočnicím modulů pomocí vratových šroubů s křídlovou matkou.
Účelem kovových profilů má být zamezení průhybu modulů vůči sobě, protože moduly nemají samostatné nohy. Tady byl zjištěn nedostatek, hliníkové profily nejsou schopny tuto funkci zajistit. Bude upraveno, místo hliníkového profilu bude přidána dřevěná bočnice stejného průřezu jako je rám.

Rám kolejiště je plánován jako posuvný, nemá tedy samostatné nohy. Základnu rámu proto tvoří spodní rám, který je pevně upevněn na dvou bytelných skříňkách.

Posouváním rámu se docílí zvětšení prostoru pro práci na určitých partiích kolejiště

Celkový pohled na spodní rám a sestavený rám kolejiště v odklopené poloze.

Spodní rám
Spodní rám
Spodní rám
Spodní rám