Posuvný rám

Původní spodní rám

Původní spodní rám, popsaný v předchozím díle vydržel plnit funkci několik let. Poté přišly problémy a nové nároky:

  • zjistil jsem, že spodní dřevěný rám se podélně prohnul a to až o několik mm. Tím na něm položené 3 samostatné rámy s kolejištěm nebyly v rovině.
  • samostatné rámy jsem neudělal moc kvalitně a některé příčky zespodu rámu zavazely při posouvání kolejiště a drhly o spodní rám
  • potřeboval jsem mít celé kolejiště posuvné ve 2 osách, jak bylo původně zamýšleno, abych měl dostatek prostoru okolo

Nový posuvný rám

Brankový profil
Brankový profil

Potřeboval jsem aby rám, na kterém budou sedět 3 samostatné rámy s kolejištěm byl absolutně rovný, aby byl pevný a časem se neprohýbal. A tento rám musí být posuvný, abych celé kolejiště mohl posouvat v podélné ose a abych samostatným kolejištěm na tomto rámu mohl pohybovat v příčné ose. Viz schematické obrázky níže.

Volba padla na tzv. brankový hliníkový profil, ze kterého se dělají velké brány a branky. Rohy rámu jsou vzájemně sešroubovány, takže rám je velice tuhý a nedochází k žádným deformacím. Rám jsem si nechal udělat od výrobce hliníkových plotových systémů - firmy Rolux.

Velikost rámu je 300×120cm. Přišel mi domů jeden pečlivě zabalený balík, kde byly 4 profily a krytky. Stačilo profily v rozích sestavit, zašroubovat přibalené imbusy a nasadit krytky.

Rám má jezdit na ložiscích, které budou přišroubovány na původní dřevěném (spodním) rámu. Zatím rám jezdí na vratových šroubech. Hlavy šroubů jezdí uvnitř brankového profilu. Vše je funkční, ale trochu se bojím, aby si ty vraťáky neudělaly časem v hliníku svou vlastní "drážku".

Umístění kolejiště v místnosti

Na následujících obrázcích je schamticky znázorněno, jak se kolejiště pohybuje. Jedná se o půdorys místnosti se stolem a kolejištěm.

Vysvětlivky k barvám:

  • červená: obvod kolejiště
  • zelená: posuvný brankový rám
  • černá: spodní rám
Standardní umístění
Standardní umístění
Krajní poloha jedna
Krajní poloha jedna
Krajní poloha druhá
Krajní poloha druhá

Foto pohledy na řešení

Spodní rám
Spodní rám
Brankový profil na spodním rámu
Brankový profil na spodním rámu
Boční pohled
Boční pohled
Pohled na 3 rámy
Pohled na 3 rámy
Detail rohu
Detail rohu