Servo přestavníky

Jednoduchá řešení:

Další možnosti:
* Servo jako přestavník výhybek